این جا داستان! (وبلاگ)

مصطفی مردانی

ابتدا، میانه، پایان داستان دقیقاً کجای داستان هستند؟!‌

   ابتدای داستان ابتدای بیشتر داستان‌ها، شامل معرفی شخصیت‌ها، فضای داستانی، حوادث فرعی که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم و البته تعلیق ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 612 بازدید
مهر 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
11 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
1 پست
ادبیات
3 پست
نقد_رمان
3 پست
عافیتگاه
1 پست
دون_ژوان
1 پست
تمرین
1 پست
نقد_کتاب
1 پست
نشر_مرکز
1 پست
فلاش_بک
1 پست
مهبوط
1 پست
خاطرات
1 پست
رشد
1 پست
عصبیت
1 پست
ازدواج
1 پست
نوشتن
1 پست
پافشاری
1 پست
اریک_برن
1 پست
آملی_amelie
1 پست
سالینجر
1 پست
1 پست
خودکشی
1 پست
پوچی
1 پست
سکوت
1 پست
ساکت
1 پست
خفه
1 پست
جوکر
1 پست
stay
1 پست
مصاحبه
1 پست
original_sin
1 پست
شعر
1 پست
اتوبوس
1 پست
21_گرم
1 پست
آنهدونیا
1 پست