نقد فیلم درباره الی... درباره زنده بودن الی...

من هم مثل خیلی از فیلم بین هایی که این روزها هوس دیدن یک فیلم ایرانی تمام وجودشان را پر کرده بود، هوس دیدن فیلمی که از کارگردان های خارجی نخل طلا یا خرس نقره ای را بیرون کشیده باشد، فیلمی که افتخار جدیدی باشد، هوسی که هیچ وقت تمامی ندارد وجودم را پر کرده بود؛ من هم مثل خیلی از فیلم بین ها درباره الی را دیدم. همین جا اعتراف می کنم که هیچ نقدی روی این فیلم در روزنامه ها نخواندم و نقدهای خیلی از دوستان را هم به خاطر نوشتن این نقد گوش نکردم. من مثل همیشه دوست دارم نقدهایم مجزا و مستقل از دیگران باشد. بحث را با جنس فیلم شروع می کنیم.

 

درباره الی چه جور فیلمی بود!؟

مثل همه کارهای اصغر فرهادی، این فیلم هم از ایده شک و تردید استفاده کرده بود. این که بالاخره چه کسی راست می گوید و چه کار باید کرد؟! درباره الی، درباره شخصیتی بود که مثل یک شبح از دل جمعی ناهمگون بیرون می آید و با ناپدید شدنش، سفر شمال همه را خراب می کند. فیلم از عناصر سوررئال مثل ادغام شخصیت ها، ادغام صحنه ها، روایت غیر خطی و از عناصر رئال جادویی مثل دعا، خرافات، جن و پری، اشباحی که در شب بیرون می آیند (مثل شبح الی) و خیلی از عقاید دینی و غیردینی ماورایی استفاده نمی کند. فیلم توسط شخصیت هایی معمولی، در یک محیط معمولی و با محوریت یک اتفاق معمولی نوشته شده است. اما چه چیزی این فیلم را خاص می کند؟

هیچ کس بر همه چیز واقف نیست. فیلم از زاویه دید سوم شخص دوربینی، بدون نریشن (روایتگر)، بدون مونولوگ و بدون دیالوگ های قلمبه سلمبه نوشته شده است. تنها جمله ای که در داستان حالت فلسفی به خود دارد جمله ای است که احمد در توجیه طلاقش می گوید: «یک پایان تلخ، بهتر از یک تلخی بی پایانه!» فیلم تا قبل از گم شدن الی، یک سوم شخص محدود به الی است. و بعد از آن تفاوتی بین دیگران در بیان روایت نمی کند! ولی در هر دو حال سوم شخص است.

در این روایت خطی و کوتاه مدت، تنها یک مسئله حل نشده یا بهتر بگوییم حل نشدنی برای آنها است که این فیلم را خاص  جلوه می دهد. کسی نمی داند آیا واقعاً الی مرده است یا زنده؟! و همه بعد از گم شدن الی، تازه می فهمند که چیزی ندارند که به پلیس تحویل بدهند. آنها هیچ چیزی از الی نمی دانند و حتی از جنس رفتارهای او خبر ندارند. و همین یک مسئله ساده باعث می شود که امیر روی زنش سپیده دست بلند کند، پیمان و زنش با هم دعوایشان بشود و دو شخصیت دیگر هم در عین بی تفاوتی به زندگی ساده شان ادامه می دهند و حتی تصمیم می گیرند برگردند!

اما به نظر من کل این داستان می تواند در خواب اتفاق افتاده باشد. جمله ای که ..... می گوید شاید گره حل این معما باشد: «من این خواب رو چند وقت پیش دیده بودم. همه­ش جلوی چشمم بود.»

خوابی که انگار نمی خواهد تمام بشود و هیچ کس واقعاً نمی تواند آن را تمام کند. خوابی که هر چه بیشتر چشم هایت را می بندی تا تمام بشود، تمام نمی شود و آخر سر یک نفر با دست روی شانه ات می زند که «فلانی بلند شو لنگ ظهره!» و بعد فکر می کنی که آخرش چی؟! آخرش را خودت هم نمی توانی تمام کنی!

 

درباره شخصیت الی...

الی موجودی منزوی، کناره گیر، پرتلاش و بی افاده است. موجودی که انگار برای کمک به دیگران ساخته شده است. او از حرف هایش نمی گذرد. او حتی در مقابل ایستادگی سپیده در مورد رفتنش می گوید: «پیاده برمی گردم تهران!» او از هیچ کسی نمی رنجد اما هیچ عکس العملی در مورد رفتارهای احساسی دیگران ندارد. او بیش از حد منطقی است و اصلاً احساساتی نمی شود. او با چشم خریداری همه را نگاه می کند و فقط با بچه ها خوب گرم می گیرد. او قدرت تصمیم  گیری بالایی ندارد. او تا حدی هم مطیع جمع است. و شاید فراتر از جمع به دنیا نگاه می کند. او با اصرار سپیده، با وجود این که نامزد داشته به شمال آمده است. و با اصرار سپیده هم سعی می کند با جمع کنار بیاید. وقتی بچه ها را به او می سپرند به راحتی قبول می کند و تنها سؤالی که از احمد می پرسد این است که :« چرا جدا شدی؟!»

وقتی هم احمد علت سؤالش را می پرسد تا بلکه نظر مثبتی بگیرد می گوید: «حالا!»

نه می تواند بگوید بله، نه می تواند بگوید نه! او یک زن رام سنتی است! حتی از شیوه های سنتی برای صحبت کردن با احمد استفاده می کند. نمکدان را توی آشپزخانه پیش خود نگه می دارد تا احمد به دنبالش بیاید. اما احمد این کار را نمی کند! او به گفته سپیده نمی تواند از نامزد قبلی اش جدا شود. و همین طور نمی تواند رابطه جدیدی را با احمد شروع کند. او برای رضایت احمد شده که سعی نمی کند نشانه ای از ماندن بدهد. شاید در دیدگاه ذهنی اش به خودش می گوید: «هر وقت اومد خواستگاری و لازم شد بقیه چیزها رو می پرسم!»

 

چرا الی زنده است؟

نادیده های شخصیت های اصلی فیلم از الی، یا ناتوانی آنها در درک شخصیت الی باعث این اتفاق می شود که او به راحتی آنها را ترک کند و کسی هم متوجه نشود! همین الان بحث کردیم که الی نمی تواند در مقابل خواسته دیگران پافشاری کند و کاری را می کند که دیگران دوست دارند. و دیگرانی در اولویتند که او بیشتر دوستشان دارد. او مسلماً با این نوع شخصیتی که دارد مادرش را به دیگران ترجیح می دهد و مسلماً به تهران برگشته است! اما چه طوری؟!

اول ببینیم که شخصیت های اصلی چه چیزهایی را نمی دانند و سعی می کنند بدانند. اولین نکته ای که از دید شخصیت های اصلی دور می ماند صحبت های او با مادرش است.

«مادر اصلاً نمی خواد بگی من اومدم شمال. بگو رفته بیرون، هر وقت اومد زنگ می زنه. یه چیزی بگو دیگه.»

وقتی احمد می آید تلفن را قطع کرده. با توجه به ادبی که احمد برای صحبت کردن او گذاشته و موقع حرف زدن او با مادرش تنهایش گذاشته، او هم وقتی تلفنش در هنگام صحبت با احمد زنگ می خورد، ان را جواب نمی دهد. اما بعداً می فهمیم که او به خاطر این که نامزدش زنگ زده جوابش را نداده. دومین سؤال این است که آیا الی، با این کارش برای انتخاب احمد، گزینه اول را محو کرده یا این که نخواسته گزینه اول را از دست بدهد و گزینه دومی هم داشته باشد!؟

سومین نکته ای که از دید شخصیت ها پنهان می ماند، همین گوشه گیری الی از جمع است. او زیاد با جمع خو نمی گیرد و به شدت در تب و تاب رفتن است؛ به هر صورتی؛ حتی پیاده! او برای مادرش اهمیت زیادی قائل است.

چهارمین نکته هم وقتی است که بچه ها را رها می کند تا به تهران برگردد. :«خب بچه ها، من دیگه باید برم!» و بادبادک را به دست بچه ها می دهد تا بادبادک دل خودش را به سمت تهران پرواز دهد. او مطمئناً وارد خانه شده، دنبال ساکش گشته و آن را پیدا نکرده! ..... هم که داشته با هدفونش موسیقی گوش می داده، پس متوجه صحنه ورود الی به خانه نشده. الی هم با همان پولی که داشته به تهران برگشته است!

پنجمین نکته هم این است که نامزد الی، که خودش را برادر الی جا می زند، وقتی با این نکته روبرو می شود که الی بدون این که بگوید نامزد دارد به شمال آمده و به نوعی به او خیانت کرده، وقتی بالای سر جنازه می رود بدون کوچکترین نگاهی شروع به گریه می کند. او از چهره نیمه ای که جلوی رویش است فقط چهره الی را می بیند. او سعی می کند باور کند که الی مرده است تا خیانت او را فراموش کند. و برای این که این خبر دروغ را به خانواده الی ندهد، به همراهانش می گوید که خودشان به خانواده شان اطلاع دهند.

سپیده روی میز آشپزخانه با حالتی بهت زده، از کارهایی که کرده و دروغ هایی که گفته، فقط به اتفاقاتی که افتاده فکر می کند و انگار منتظر است کسی او را از خواب بیدار کند.

مردها سعی می کنند ماشین را که در ساحل شنی دریا فرو رفته بیرون بیاورند. اما مثل پیدا کردن الی موفق نمی شوند!

مخاطب همین جا رها می شود و کارگردان هم از پشت صحنه به انها می خندد که چرا به الی توجه نکردند که رفته! شاید حتی پای پیاده!

 

/ 42 نظر / 1182 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کهربا

نقدت واقعا مسخره و خنده دار بود [خنده] شما اصلا فیلم و دیدی ؟ [ابرو] الی نمکدون رو نگه نمیداره تا احمد بیاد پیشش. الی وقتی صدای پچ پچ و خنده بقیه رو میشنوه اونجا وامیسه چون میدونه که اونا دارن درباره اون حرف میزنن و میخندن (در واقع یه جور اعتراضه) الی به سپیده نگفته بوده نمی تواند از نامزد قبلی اش جدا بشه بلکه گفته بود 6 ماهه نامزدش ولش نمیکنه خانواده اش مخالفه و دیگه دوستش ندارم چون داره اذیتم میکنه (و خدا میدونه چه چیزهایی دیگری گفته بود که سپیده فراموش کرده بود (همون طوری که سپیده در لحظه اقرار میزنه به پیشانی اش و میگه : چی گفت؟) از نظر من الی یک شخصیت خجالتی و سنتی و محجوب است سنتی به این دلیل که اصرار به رفتن داشت چون پیش خودش گفته تا از اون قبلی جدا نشم نمی تونم با این جدیده رابطه داشته باشم (همون طوری هم که می بینید در لوکیشن های پایانی سپیده این و هم به نقل از الی بیان میکند) برای الی گزینه ای وجود نداشت چون از نامزد اولش بریده بود و از احمد هنوز چیزی نمیدونست الی به سفر شمال اومد چرا ؟ برای این که فقط یک روز در کنار احمد باشد تا حداقل او را دیده باشد چون احمد اگه میرفت آلمان به این زودی ها ب

mahla

سلام به نظر من خیلی نقدها در باره این فیلم سطحی و جزیی بیان شده تا به حال به نام گذاری فیلم دقت کردید ؟ الی مخفف شده ی اسلام لیبرال است که برای این رو فیلم گذاشته شده که توی یه سکانس نشون میده که الی حلقه شو در میاره و این به نظره خودش ینعی جدا شدن از زندگی گذشته و متعلق شدن به وضعیت حال .... بیاید یه کم جدی تر فیلم هامونو نقد کنیم نه اینکه فقط بر اساس یه مشت دیالوگ ممنون

مهسا

آخه این چه نقدی بود. الی به تهران برگشته کجا بود؟!! الی مرده جنازش هم دیده شد. و برای این نامزدش گفت خودتون به خانوادش اطلاع بدین چون دیگه میخواست الفی رو به فراموشی بسپاره و بخاطر اینکه الی حتی اشاره ای به نامزدش نکرده بوده خودش رو در خانواده اون دخیل نمیدونست!!! چی مینوسی اس خودنم میداری منتقد خیلی چرت بود

محسن

سلام ،به نظر من آقای فرهلدی افکار ضد دینی داره،اگر به ابتدای فیلم نگاه کنین از انداختن پول در صندوق خیرات شروع میشه که صدقه دادن در دین ما حکایت از دفع بلا داره اما در ادامه فیلم بلا به سراغ این آدما میاد،یا در جای دیگه سپیده حاضره به خاطره خودش که میدونست الی شوهر داره ولی به دروغ به شوهر الی بگه من نمیدونستم شوهر داره یا بهم نگفته بود،این در اکثر فیلمهای فرهادی وجود داره زیر پا گزاشتن حق به خاطر جلوگیری از ددر خطر افتادن خود

نسیم

نقدت عالی بود مرسی.

مریم شادمهری

این فیلمو شاید 100 بار دیدم عالی بود باعث شد از زاویه های دیگه ای هم به فیلم نگاه کنم

م

من هم با نظر محسن موافقم

فاطمه

با خوندن این نقد داستان برام قشنگتر جلوه می کنه

فاطمه

با خوندن این نقد داستان برام قشنگتر جلوه می کنه

خلبان

میدونید !؟ میتونیم بگیم الی رفته تهران و هم میتونیم بگیم غرق شده درسته ! اون موقع که داشت بادبادک بازی میکرد گفت ؛من دیگه باید برم؛ اما طبق اون چیزی که بچه ها گفتن آرش بعد از بادبادک داشت غرق میشد . شاید موقعی که الی داشت میرفت، آرشو دید بعد رفت نجاتش بده و غرق شد ! البته شاید اونقدر هاهم که ما میگیم پیچیده نباشه ! فیلمنامه اصلی درباره ی الی رو دارید ؟؟ خیلی بدرد بخور میشه !!