/ 1 نظر / 42 بازدید
مریم

خواندنی بود ممنونم امیدوارم ما هم بتونیم به این درجه از نقد کردن برسیم قدر دانی می کنم.